Bodil Hjorth Poulsen

Bodil Hjorth Poulsen

Bodil har en uddannelse i psykomotorisk terapi (PMT), der er en professionsbacheloruddannelse med oprindelse i den tidligere private uddannelse i afspændingspædagogik. I PMT arbejder Bodil ud fra antagelsen om, at både fysiske og psykiske belastninger kommer til udtryk i kroppen, samt at krop og psyke er enkeltdele af en sammenhængende helhed. Bodil fokuserer således i sin behandling på, at der ikke kun er fokus på klientens lokale symptomer, men på såvel krop, følelser, kognition og det sociale liv.

De anvendte metoder er samtale, kropsbehandling og øvelser, bl.a. kropsbevidsthedsøvelser, refleksionsøvelser, afspænding, guidning og visualisering. Bodils specialer er hovedpine, muskel- og ledsmerter, uro, anspændthed, stress, angst og spiseforstyrrelser.