Abonnementsbetingelser for brug af maxmee.com

Standardbetingelser - ver. 1.4 – pr. 11. december 2017

1.      Abonnementets karakter og væsentligste egenskaber

Abonnementet er et løbende abonnement, som gentegnes automatisk, medmindre det opsiges (se pkt. 7). Abonnementer tegnet via værdibevis, eller særlig firmaaftale, løber dog kun i værdibevisets/firmaaftalens levetid, hvorefter det manuelt skal fornyes.

Ved at tegne abonnement hos MaxMee, opnår brugeren (abonnementstageren) en brugsret til indhold på MaxMees hjemmeside. Indholdet er udarbejdet i samarbejde mellem MaxMee og MaxMees samarbejdspartnere. Foruden diverse e-bøger består materialet af korte video- og audio-speaks, som kan aflyttes via PC eller mobile enheder.

Indholdet fra MaxMee må kun afspilles via MaxMees egen hjemmeside.

Abonnementet er personligt og må kun benyttes af personen, der har tegnet det.

2.      Prøveperiode (30 dage gratis)

MaxMee tilbyder 30 dages gratis abonnement, så nye brugere har mulighed for at blive bekendt med MaxMee's ydelser, inden der betales for abonnement. Opsiges abonnementet inden de 30 dage er gået, vil der således ikke blive trukket penge på brugerens kreditkort.

3.      Abonnementstegning

Der skal tegnes abonnement for at kunne anvende MaxMees ydelser.

Abonnementet tegnes ved at klikke på "tilmeld mig" og følge anvisningerne. 

4.      Abonnementstyper, priser og betaling

Abonnementsperioden starter den 31. dag (efter perioden med 30 dage gratis), efter kunden har tilmeldt sig.

Abonnement betales periodevis forud (med kreditkort) og gentegnes automatisk for en ny periode, med mindre abonnementet opsiges (se pkt. 7).

Der kan vælges mellem 2 abonnementstyper, som vælges af kunden i forbindelse med betaling: 

5.      Automatisk gentegning

I forbindelse med tegning af abonnementet godkender kunden, at MaxMee er berettiget til, med samme interval som det indgåede abonnement, at foretage transaktioner på kundens kreditkort svarende til abonnementsbeløbet. Transaktionen udføres på dagen for udløb af en periode eller senest på førstkommende bankdag efter udløb af perioden. Evt. transaktioner udover abonnementsbetalingen skal godkendes af kunden særskilt. 

6.      Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med tegning af abonnement indgået online – henvendelser herom skal stiles til info@maxmee.com.

7.      Opsigelse

Den indgåede abonnementsaftale, herunder aftalen om automatisk gentegning, gælder indtil den opsiges af enten MaxMee eller kunden.  

Kunden kan frit opsige abonnement indtil 5 bankdage før en abonnementsperiodes ophør. I gratisperioden kan abonnement dog altid opsiges frem til den 30. dag.

MaxMee kan til enhver tid opsige abonnementsforholdet, hvilket bevirker, at der ikke foretages yderligere transaktioner fra kundens kreditkort.

Ved opsigelse af abonnement bortfalder brugsretten til alt indhold ved abonnementets udløb og samtidig mister brugeren adgang yderligere indhold. 

Opsigelse skal ske under "Din Konto" --> "Afmeld Abonnement".

8.      Ansvarsbegrænsning og forbehold

Indholdet er lavet med henblik på at inspirere brugere til at få mere energi, overskud og bedre livskvalitet, samt inspiration til at kunne håndtere udfordringer og kriser.

MaxMee tager ikke ansvar for eventuelle handlinger taget på baggrund af denne inspiration og garanterer ej heller for effekten af anvendelsen hos den enkelte bruger. Det er på ingen måde hensigten at støde nogen, men da indholdet henvender sig til en mangfoldig gruppe, kan forskelligheder i brugernes opfattelse gøre, at nogle brugere kan finde noget indhold provokerende, hvor andre finder samme indhold inspirerende. Såfremt brugere måtte have direkte klager i forbindelse med indhold, bedes de sende en mail til info@maxmee.com med information herom.

MaxMees ydelser bør ikke anvendes i situationer, hvor det kan være til fare for brugeren eller andre, f.eks. i forbindelse med bilkørsel eller lignende. I særlig grad fraråder MaxMee enhver anvendelse af videospeaks under kørsel.

9.      Ejendomsret

Alt indhold - billeder, filer, tekster - m.v. ejes af MaxMee, og i nogle tilfælde MaxMees partnere. Indhold må ikke kopieres eller på anden måde eftergøres uden specifik skriftlig tilladelse fra MaxMee.

10.  Behandling af personoplysninger, brug af cookies m.v

De oplysninger, som MaxMee opnår i forbindelse med brugerens anvendelse af MaxMees ydelser, vil blive behandlet efter lovgivning herom. Identiteten af MaxMees brugere vil ikke blive afsløret for tredjemand. Oplysninger om brugere vil kunne være genstand for målrettet markedsføring via Maxmee.com.

MaxMee anvender cookies til styring af login-sessions, og til måling af brugeradfærd og statistik af trafikken på website og app. 

11.  Ændring af abonnementsbetingelser

MaxMee forbeholder sig retten til at ændre abonnementsprisen. I forbindelse med evt. prisstigninger vil brugeren blive adviseret senest 30 dage inden prisændringen træder i kraft. Der kan ikke foretages prisstigninger i allerede indgåede abonnementsperioder.

Øvrige væsentlige ændringer vil træde i kraft i forbindelse med næste automatiske gentegning af abonnement - dog med minimum 30 dages varsel.

MaxMee forbeholder sig retten til at foretage småændringer i brugerbetingelserne uden forgående at spørge brugerne. 

12.  Lovvalg og tvister

MaxMee er et dansk foretagende og dansk lov gælder i forbindelse med eventuelle tvister.